Wildcat Piercings

Body-piercing tüm dünya üzerindeki gelişimini sürdürdükçe, özensiz ve ahlaksız bir çok kişi de vücut takılarıyla ilgilenir hale gelmişlerdir. Doğudaki fabrikalar sonrasında üstlerinde hiçbir sağlık uyarısı olmaksızın batı pazarlarına dağıtılan toksit kontaminantlar üretmektedir. Metali sprey boyayla boyayarak titanyum rengi veren Koreli fabrikaları, vücuda girişi güvensiz olan maddeleri dağıtan Taylandlı fabrikaları ve pirinç barbell’ler Çinli fabrikaları biliyoruz. Bu maddelerin hiç biri Wildcat yelpazesinde yer almamaktadır. Çelik elemanlarımızın tümü İngiltere’de titanyumun tümü Almanya’da ve niyobyumun tümü ABD’de üretilmektedir. Endüstrinin dürüstlüğünü korumak için lütfen kuşkulu kaynaklardan satın alma yapmayınız. Bu firmalar hiçbir ticari teşviki veya desteği hak etmemektedirler. Yeni tıbbi çeliğimiz olan ‘IMPLANTANIUM’ sadece Wildcat Colection’da bulunmaktadır. Implantanium, piercing teknolojisinde iğneden sonra elde edilmiş beklide en önemli ilerlemedir. Mevcut cerrahi çeliklerden faklı olarak, Implantanium, dünya üzerindeki tüm birincil ikincil piercing uygulamaları için yasaldır.

NICKEL NEGATIVE IMPLANTANIUM

YENİ NICKEL NEGATIVE TIBBİ ÇELİK WİLDCAT COLLECTİON’A ÖZEL NICKEL NEGETIVE IMPLANTANIUM

Wildcat IMPLANTANIUM implante edilebilir vücut takıları için yeni kriterleri karşılamak amacıyla kütle cinsinden % 0.05’ten ( milyonda 5 parça ) daha az nikel içeren bir düşük nikelli alaşım meydana getirmek için yürütülen araştırmalar sonucunda titanyuma alternatif olarak geliştirilmiştir.

Tüm veriler İngiltere’deki yetkili laboratuarlardan elde edilmiş istatistiksel kanıtlarla desteklenmekte ve birden fazla test sonucuna dayanmaktadır. Implantanium AB Nikel Yönetmeliğinin tüm kriterlerini karşılamaktadır ve diğer cerrahi paslanmaz çeliklerin (316, 316L, 316LVM, vb.)aksine yeni piercing’lerin tümünde kullanılabilir. Avrupa ülkelerinde AB Nikel Yönetmeliğini benimsemiş olan hiçbir Piercer primer bir piercing için 316 kalitesinde çelik kullanamaz.

  • IMPLANTANIUM DÜNYA ÜZERİNDEKİ TÜM PIERCING UYGULAMALARI İÇİN YASALDIR.
  • AB NİKEL YÖNETMELİĞİNİN ÜÇ EKİNİN TÜMÜNE TAM UYGUNLUK.
  • 316 LVM CERRAHİ PASLANMAZ ÇELİKTEN YAKLAŞIK % 1000 DAHA FAZLA KOROZYON DİRENCİ.
  • KORE 302 ‘PASLANMAZ’ ÇELİĞİNDEN % 10000 DAHA FAZLA KOROZYON DİRENCİ.
  • EK I’İN MAKSİMUM SEVİYELERİNDEN % 150’YE KADAR DAHA DÜŞÜK NİKEL KÜTLESİ.
  • EK 2’NİN MAKSİMUM SEVİYELERİNDEN % 500’DEN FAZLA DAHA DÜŞÜK SERBEST KALMA SEVİYELERİ.
  • YAMA TESTİ ÇALIŞMALARINDA DUYARLILAŞMA YARATMAMIŞTIR.
  • ISO 10993 – 5 UYARINCA BİYOLOJİK UYGUNLUK.
  • ULTRA PARLAK SÜPER PÜRÜZSÜZ YÜZEY.

IMPLANTANIUM ve NICKEL NEGATIVE Wildcat Collection’ın Tescilli Ticari Markalarıdır.

TITANIUM

Birçok formda sayısız büyüleyici özellikleriyle, titanyum teknoloji çağının harika metalidir.Titanyum askeri araçların zırhla kaplanması,derin su altı araçları bilgisayar çipleri,mimari yapılar ( Panteon dahil ),nükleer depolama sistemleri,balistik zırh tıbbi gereçler kalp atışı düzenleyicileri ,kalp kapakçıkları ve bir çok başka uygulamalarda kullanılmaktadır.Son zamanlarda bulunan yeni titanyum nikel alaşımları gerçekten orijinal şekillerini ‘hatırlayabilirler’ ve şiddetli deformasyona uğradıklarında dahi eski hallerine dönebilirler.Maden cevherinden 1 ton titanyum üretmek için gerekli olan enerji 1 ton çelik üretmek için gerekli enerjinin 16 katı olduğundan titanyum daha yüksek bir Pazar payına sahiptir.Titanyum şimdi vücut takıları pazarında büyük bir rol oynamaktadır.Üç ana özelliğinden dolayı,titanyum şimdi body-piercing endüstrisinin en çok tutulan metali olan paslanmaz çeliğe meydan okumaktadır.Titanyum çeliğin yarısı ağırlıktadır ve anodize edilebilir ( böylelikle geniş bir yüzey rengi yelpazesi sunmaktadır ).Nikel alaşımlı metallerde piercing yapmak 1999/2000 boyunca süren topluluk kapsamlı kanunun geçmesiyle tüm AB ülkelerinde yasadışı kabul edilmiştir.Titanyumun tüm dereceleri veya alaşımları tahrip edici body-piercing takı uygulamaları için uygun değildir.Amerikan malzeme Test Etme Derneğinin en son çıkardığı titanyum kitabında bulunan 1000 sayfalık teknik verilerde cerrahi operasyonlarda kullanım amaçlı olarak piyasada mevcut bulunan saf titanyumdan söz edilmemektedir. Wildcat tüm yeni titanyum takı ürünlerinde derece 23 titanyum (spesifikasyon Ti6AL4VELi) kullanmaktadır. Bu İsviçre’deki Standartlar Örgütü ve ABD’deki ASTM de dahil olmak üzere tıbbi cihazlar üzerine dünya çapındaki tüm standart dernekleri tarafından tanınmış olan derecedir. Kalp kapakçıkları, kalp atışı düzenleyicileri ve vücut protezleri derece 23 titanyumdan imal edilmekte ve milyonlarca insana başarılı bir şekilde takılmaktadır. Biyolojik uygunluk durumu dahili olarak dikkate alınmıştır: Derece 23 titanyuma ASTM tarafından ‘F’ öneki verilmiş olup ( F 136 ),statüsünü tıbbi derecesi onaylı meteryal olarak belirlemiş ve böylelikle de FDA’nın tıbbi cihazlarda kullanımı için onay vermesine imkan sağlamıştır. Şu anda daha yüksek bir yeterlik bulunmamaktadır. Wildcat G23Ti vücut takılarının tümü fizyolojik açıdan kabul edilebilirlik ve dekoratif etki için son derece yoğun şekilde cilalanırlar ve parlak ve canlı bir renk yelpazesinde gelirler. Derece 23 titanyum Avrupa Birliği Nikel Yönetmeliği uyarınca tüm primer piercing’lerde kullanılabilir. Tüm takılar süper pürüzsüz bir satha ve son derece kuvvetli kimyasal stabiliteye sahiptir. Derece 23 titanyum üzerindeki pasif oksit film ‘ticari açıdan saf ’derece 1 titanyum üzerindekinden yaklaşık 3 kat daha kalındır.( 32 A’e kıyasla 83 A ) ..Materyale korozyona karşı yüksek dirençli özelliklerini kazandıran, titanyumun üzerindeki son derece düşük çözünürlüklü ve yüksek derecede koruyucu özellikteki bu oksit filmdir. İnsan periferal kan monositleri kullanılarak yapılan in vitro çalışmalar derece 23 partiküllerinin toksik olmadığını göstermiştir.Ayrıca,alaşım elementi olan vanadyum oksit film içinde bulunmamaktadır.Derece 23 titanyumun akma kuvveti 1’in akma kuvvetinin neredeyse iki katıdır ve mükemmel bir repasifasyon kinetiği sergiler.Oksit film kaplamasında meydana gelen herhangi bir delik oksijen veya nemli ortamda anında tamir edilir ( milisaniyeler içinde ).Aynı zamanda korozyona karşı paslanmaz çeliğe oranla daha fazla dirence sahiptir.Derece 23 titanyum karmaşık ve pahalı bir alaşım olup,materyal maliyeti ucuz ticari derecelerden ( CP titanyum derece 1,2,3 ve 4 ) % 100 oranında daha fazladır.Derece 23 aynı zamanda Amerikan A.P.P ( Profesyonel Piercer’lar Derneği ) tarafından da vücut takılarında kullanım için gösterilmiştir.Wildcat aynı zamanda Alman bir diş hekimliği malzemeleri tedarikçi firması tarafından verilen bilgiler uyarınca aldıkları derece bir materyalin % 40 ’tan fazlasının safsızlık nedeniyle reddedildiğinin de farkındadır. G23 titanyum aynı zamanda niyobyumun yarısı ağırlığında ve önemli derecede daha serttir ve bunun sonucunda da daha dayanıklı renk performansı elde edilmektedir. Titanyum vücut takılarının seçiminde çok dikkatli olunmasını tavsiye ederiz. Biyolojik materyaller üzerine yapılan yakın tarihli uluslar arası bir sempozyumda öne sürülen belgelerde titanyum biyolojik olarak en uyumlu beş elementten biri olarak gösterilmiştir (diğer dördü: Niyobyum, Zirkonyum, Tantal, ve Platindir).Ancak,titanyumun farklı dereceleri farklı özelliklere ve davranışlara sahiptir ve takı için uygun bir spesifikasyon belirlerken dikkatli olunmalıdır.Sadece ‘titanyum’ olarak tanımlanan takılarda dikkatli olunuz:bir materyal spesifikasyonu da eklenmiş olmalıdır.Derece 23 biyolojik olarak uyumlu,güvenli ve nötr olduğu inancından hareket ederek,Wildcat vücut takılarında bu derecedeki titanyum kullanmaktadır.Tüm takılar süper cilalıdır ( Ti-Glo ) ve aynı zamanda anodize ( renkli ) olarak da mevcuttur.Anodize titanyum primer piercing’lerde kullanılabildiği gibi iyileşen piercing’lerde de ( bazı yanlış söylentilerin aksine ) zararlı bir etkisi olmaksızın kullanılabilir. UYARI: Derece I Titanyum deride kalıcı renk kaybına yol açabilir.

Vücut takısı sağlayan diğer bazı işletmeler müşterilerine ‘ticari olarak Saf Derece I ) titanyum sunmaktadırlar. Kabul edilmiş tıbbi gerçekler ( spektrokimyasal analizler ) alaşımsız materyalin sertliğinin düşük olması ve aşınma direncini düşük olması nedeniyle GI titanyuma komşu yumuşak dokularda bir kararma geldiğini göstermektedir. G23 titanyuma komşu dokuların dikkatli şekilde incelenmesi sonucunda ne dev hücreler, ne makrofaj hücreleri ne de başka HERHANGİ bir kızarma görülmüştür. (Alüminyum ve Vanadyum gelişigüzel bir ikameli katı çözelti halinde titanyum atomları arasına serpiştirilir ve bu yüzden de vücut sıcaklığındaki G23 titanyum alaşımında materyalin dışına sızmak için serbest kalmazlar). Bazı üreticiler düşük materyal ve yumuşaklığı ve kolay şekil verilebilme özelliklerinden dolayı Derece I vücut takılarını sunmaktadır. Ancak, kalıcı deri kontaminasyonu bu eylemlerinin sonuçlarından bir tanesidir. Wildcat derece 23 titanyum alaşımı bilinen duyarlılık yaratan elementlerin hiçbirini içermeyen mevcut tek alaşım olup, yüksek elektronegativitesi ve pasif yüzeyi nedeniyle metallere karşı duyarlı olduğu bilinen hastaların seçtikleri önde gelen metaldir. Titanyumun yüzey durumu ilerleyici uygulamalarda çok büyük önem taşımaktadır. Bozuk yüzeyli titanyum, ilave bir kaplamaya gerek kalmadan dişe bağlanacağından diş dolgularında kullanılmaktadır. VÜCUT TAKILARINDA MAT TİTANYUM KULLANMAYINIZ. Kötü parlatılmış bir titanyum veya pürüzlü bir yüzey çok şiddetli sorunlara yol açabilir. Titanyumun diş sağlığıyla ilgili bir standardı materyal vücut takısı olarak düşünüldüğünde uygun olmaya bilir ( materyalin kemik veya doku üstü ile birleşmesi kötü bir öneridir). Uzak Doğudaki ucuz takı üretimi günümüzde Batı pazarlarına doğru akmaktadır. Materyalinizi seçerken lütfen dikkatli olun. Tüm Wildcat titanyumu Almanya’da, mümkün olan en yüksek standartlarda üretilmektedir.Dikkatsiz seçim sizin için son derece ağır yasal sonuçlar ve sınırsız ürün sorumluluğu doğurabilir. Yukarıda sunulmuş olan bilgilerin tümü gerçek veriler ve geniş çaplı araştırmalar ile desteklenmektedir ve mevcut bilgilere dayanmaktadır. E ve OE. WILDCAT G23 Titanyumun oksit yüzey film kalınlığı Derece I titanyumdan % 250 oranında daha kalındır.

WILDCAT G23 Titanyumun akma kuvveti Derece I titanyumdan yaklaşık % 100 oranında daha yüksektir.

WILDCAT G23 Titanyum deride Derece I titanyumun yaptığı gibi renk kaybına yol açmaz.

WILDCAT G23 Titanyum Uluslar arası Standartlar Örgütü tarafından onaylanmış bir implantasyon alaşımıdır.

SAĞLIĞINIZI KORUYUN! WILDCAT G23 TİTANYUMU SEÇİN! AYDINLANMIŞ PROFESYONELLERİN SEÇİMİ Wildcat G23 titanyum vücut takıları tüm dünyada profesyonel piercer’ler tarafından kullanılmaktadır.

BLACKLINE

1980’lilerin sonlarında tıbbi cihaz sanayine ilk girişinden bu yana Fiziksel Buharlı Kaplama tıbbi cihazların ( kalp atışı düzenleyicileri, cerrahi aletler ve ortopedik implantlar dahil olmak üzere ) üst yüzeylerin aşınmaya karşı dayanıklı bir filmle kaplanmasında kullanılmaktadır. PVD teknolojisine değer kazandıran en büyük özelliği bir cihazın yüzey özelliklerini, alttaki materyalin özelliklerini ve biyomekanik işlevlerini değiştirmeden geliştirmesidir. Wildcat şimdi bu ileri teknolojiyi tıbbi derecedeki titanyum takılarının yüzeylerini iyileştirmede kullanmaktadır.

Sıkı kontrol altındaki laboratuar koşullarında, bir asal gaz ( monomer ) hızlı şekilde osilasyona sahip bir elektrik alanına sokulur ve bunun sonuncunda parçalanarak iyonlaştırılır. Bu iyonlaşmış gaz fazı ortamında oluşan yüksek derecede reaktif türler yüzeylerde birikerek tekrar birleşirler ve eşsiz özelliklere sahip bir yüzey meydana getirirler.Yüzey kaplaması alt tabakaya son derece sıkı yapışır, mükemmel bir gerginlik önleyicidir ve hazırlanma aşamasında sterildir.

Tıbbi cihazlara uygulandığı durumlarda, bir kaplamanın biyolojik uyumluluğu mutlak bir ön koşul oluşturmaktadır.

Blackline’ın temel formülü bağımsız bir biyolojik test edilmiş ve kemik, doku veya kanla temas eden harici ve dahili tıbbi cihazlar için biyolojik uyumluluğu belgelenmiştir.

Blackline’ın benzersiz kimyasal formülü ve proses yöntemleri diğerlerinin yanı sıra aralarında Braunschweiğ’taki Technische Universtat, Berlin’deki Bundesanstalt fur Materialforschung, Schwabisch Gmund’daki Forschunginstitut fur Edelmetalle und Medallchemie ve Braunschweiğ’taki FraunhoferIntitut fur schicht und Oberflachentechnik’in de bulunduğu önde gelen teknik enstitüler tarafından test edilmiştir. İstisnasız olarak önde gelen tüm bilim uzmanları özel formülün ve body-piercing takılarında yüzey muamelesi alanındaki özel uygulamasının uygunluğunu doğrulamıştır.

Wildcat Blackline Vücut Takıları kendi başlarına bir sınıf oluşturmaktadır. PVD katmanı, muadilleri arasında ve tüm Avrupa’daki en ileri laboratuarda uygulanmakta ve tüm parçalar bütünlük açısından mikroskobik olarak incelenmektedir.

On yıllık bir süre boyunca milyonlarca kişi üzerinde yürütülen geniş çaplı sensitizasyon deneylerine hiçbir biyolojik uyumluluk sorunu yaşanamamıştır. Blackline vücut takılarının tümü G23 tıbbi titanyum alt tabakası üzerine uygulanmış PVD kaplamadan meydana gelmektedir.Plazma ve alt tabaka arasında tane düzeni açısından hiçbir uyuşmazlık bulunmadığından yapışma son derece mükemmel olur.Blackline takıları kalıcı, çizilmez, rengi solmaz ve biyolojik olarak etkisiz kabul edilebilir.Blackline aynı zamanda son derece düşük bir sürtünme katsayısına ( plazma nitrürleri belli durumlarda PTFE’nin yerini almaktadır ) ve mikro-pürüzsüz bir yüzeye sahiptir.Ayrıca Blackline otoklavın neden olduğu korozyona karşı dayanıklı ve buharlı ve kimyasal sterilizasyon uygulamaları ile de uygundur.

ÖNEMLİ BİLGİLER Wildcat ürünlerini hilekar üreticiler ve hasta ruhlu taklitçiler siyah yüzey kaplamalı takıları ‘Blackline ’ diye yutturmaya çalışmaktadır. Bu ürünlerin bir çoğu son derece tehlikeli olabilir.Blackline takılarını tümü G23 tıbbi alt tabakası üzerine PVD kaplamadan meydana gelmektedir.Ucuz ithal maddeleri,hatta bazı batılı ürünler,316 cerrahi çelik üzerine karbon bileşikli tabakadan meydana gelmektedir.Bu gibi bir alt tabakanın ( 316L Cerrahi Çelik bile olsa ) üzerine uygulanacak karbon, çeliğin korozyonunu hızlandıracaktır.Wildcat’in G23 titanyum alt tabakası için bu çeşit bir reaksiyon kimyasal açıdan olası değildir.Dağılma özelliği gösteren korozif materyaller çok büyük yasal sonuçlar doğurabilir ve sınırsız ürün mesuliyeti getirirler.Aynı zamanda karbon, bilinen bir milyondan fazla mevcut bileşiğiyle, tamamen benzersiz bir elementtir.

Bazı Karbon materyallerinin sürekli bir bütünlük sağlamama sorunu vardır: partiküller taşınabilir ve kana karışabilir, lifler ve filamentler ise kompozitlerden ayrılarak lenf sistemine karışabilirler. Vücut takısının sadece siyah olması onun Blackline olduğu anlamına GELMEZ.Wildcat’in PVD formülünün biyolojik açıdan uyumlu olduğu kanıtlanmıştır.

Wildcet Blackline delici body-piercing’iiçin güvenlidir ve bilimsel olarak da desteklenmektedir. HİÇBİR RİSKE GİRMEYİN! YAŞAMAYI SEÇİN. WILDCAT’İ SEÇİN.BLACLINE’I SEÇİN.

TEST SONUÇLARI AŞAĞIDAKİ GİBİDİR:-

BİYOLOJİK UYUMLULUK

(Vücutla Temas Eden Materyaller Hakkındaki Tripartit Protokolü)

SESİTİZASYON: Sensitizasyona neden olmaz (Gecikmiş Deri Teması Sensitizasyonu yoktur.
Sitotoksisite:Toksit Değildir(Hücre Lizine
Neden Olduğuna dair Bir Bulgu Yoktur)
Mutajenisite / Jenotoksisite:
Mutajen Değildir
Akut Sistemik Toksisite (TIZ) :
Toksit Değildir
USP Kas İmplantasyonu (TI4):
Kas Dokusuna Zarar Vermez
İntrakütan Toksisite:
Doku Reaksiyonu Yoktur
Hemoliz:
Hemolitik Değildir Kanla uyumludur

ZIRCON GOLD

Değerli Metalin Ötesinde…Teknolojik Gelişmişliğin Uç Noktaları

Wildcat Collection şimdide G23 cerrahi titanyumdan imal edilmiş seçkin bir vücut takısı yelpazesi üstüne yeni, modifiye, lüks, solmaz renkli altın renkli PVD kaplama seçeneği sunmaktadır. PVD formülünün biyolojik uyumluluğu ve kalıcılığı kanıtlanmıştır.Zirkonyum Nitrür bağımsız bir biyolojik test laboratuarı tarafından test edilmiş ve kemik, cilt veya kanla temas eden harici ve dahili tıbbi cihazlar için biyolojik açıdan uyumluluğu balgelenmiştir.

ZİRKONYUM NİTRÜRÜN BİYOLOJİK UYUMLULUĞU
(Vücutla Temas Eden Materyaller içini Tripartite Protokolü)
SESİTİZASYON:
Sensitizasyona yolaçmaz (gecikmiş dermal temas sensitizasyonu yoktur.
SİTOTOKSİSİTE:Toksit Değildir
Hücre Lizine yol açtığına dair kanıt yoktur
Mutajenisite:Mutajen değildir
Genotoksisite
Akut Sistemik Toksisite (TI2) :
Toksit Değildir
UPS Kas İmplantasyonu (TI4):
Kas Dokusuna zarar vermez
İntrakütan Toksisite:
Doku reaksiyonuna yol açmaz.
Hemoliz:
Hemolitik değildir Kanla uyumludur

Zircon Gold ULTRA GÜVENLİDİR, BİYOLOJİK AÇIDAN UYUMLUDUR, RENGİ SOLMAZ & ÇİZİLMEZ. Tüm Zircon Gold ürünleriG23Ti alt tabaka üzerine PVD kaplamadan oluşmaktadır.Herhangi zararlı etkisi olmaksızın otoklavlanabilir ve son drece düşük bir sürtünme katsayısına sahiptir.Formüle hiçbir şekilde altın veya paladyum eklenmemiştir.

CERRAHİ PASLANMAZ ÇELİK

Demir bazlı alaşımlar üç yüz yıldan uzun bir tıbbı geçmişe sahiptir (1666’Fabriciusyaraların kapanması için tel ilmeklerin kullanılmasını tanımlamış,1886’ise Hansmann kırıkların tedavisinde çelik çelik plakaların kullanıldığını rapor etmiştir.)1916’da, korozyona karşı dayanıklı paslanmaz çelikler geliştirilmiş (en az %10.5oranında krom içeren) ve bu eşsiz cerrahi implantasyon materyali de sürekli evrim geçirmiştir.(Paslanmaz çelikler etkisizlik özelliklerini görünmez ve yapışmaz ve krom açısından zengin oksit yüzey filminin oluşmasından alırlar.1947’de, Amerikan Cerrahlar Üniversitesi paslanmaz çelikleri biyomedikal implantasyon uygulamaları için önermişlerdir.

Paslanmaz Çelikler, bileşimlerine dayanılarak, dört genel sınıfa ayrılırlar: 200 serisi çelik krom, nikel ve manganez, 300 serisi çelik krom ve nikel, 400 serisi çelik krom ve 500 serisi çelik ise düşük oranda krom içerir. Korozyana karşı en dayanıklı çelikler 300 serisi çeliklerdir. Ve tıbbi implantlar ve vücut takılarındaki popülerlikleri de buradan gelmektedir.Ne var ki, 300 serisi çeliklerin tümü parçalayıcı body-piercing uygulamaları için uygun değildir.Wildcat vücut takılarında üç çeşit cerrahi çelik kullanmaktadır: D Bileşimli implantasyon Çeliği, 316L Cerrahi Çelik ve 316 LVM Cerrahi Çelik. Bu yüksek derecelilerin hepside nikel içerdiği halde, vücuda nikel tuzları salıvermezler ve nikelle temas sonucu oluşan dermatite yol açmazlar.Wildcat, nikel salıvermesinin 0.01ug/cm2/hafta’dan az olduğunu belirten dosyalanmış ve bağımsız bir laboratuar belgesine sahiptir.Wildcat tarafından sağlanan çeliklerin tümü AB Nikel Yönetmenliğinin ek kriterlerini karşılamaktadır ve tüm ikincil piercing uygulamalarında dünya çapında tedarik edilmektedir.

Cerrahi Paslanmaz Çelikler (316L) kemik sabitleme vidaları, vücut iğneleri, kemik plakaları total eklem protezleri, kemik çivileri, teller, omurga enstrümantasyonu, mandibular tel ağlı protezler, endodontik dolgu ve kaplamalar, sutürler, agraflar, nöroşirürji ve mikrovasküler pensler, interkranial drenaj valfları ve kalp atışı düzenleyici elektrotlar ve daha bir çok uygulamada kullanılmaktadır. İleriki sayfalardaki vücut takıları eşdeğer (veya üstü) standart materyal kullanılarak üretilmiştir.Biz sizin sağlığınızla kumar oynamayız.Bazı yüz karası tedarikçiler 303 Paslanmaz Çelikten (yüksek derecede sülfür içeren, makineli üretimi kolay bir çelik)imal edilmiş vücut takıları pazarlanmaktadır.303 Çelikleri nikele karşı duyarlı kişilerde (test çalışmalarındaki insanların %14’ü) olumsuz reaksiyonlara yol açarlar ve ne pahasına olursa olsun uzak durulmalılardırlar.Piyasada şu anda bulunan ucuz ,ithal döküntüler bunları takanı kalıcı olarak zehirleyecektir. Tüm Wildcat Çelikleri yasal alaşımlardır, Bizim implantasyon Çeliğimizin 316 dereceli çekimlerden yirmi kat daha pahalı olması gibi bizde ultra güvenli vücut takıları sağlamak konusuna bu kadar daha kararlıyız.

ELEKTRO CİLA BİLGİLERİ: Aşağıdaki maddelerin çoğuna cila uygulanmıştır.Elektro cilalama,ince bir katmanın elektro kimyasal aktivite sonucu takıdan yavaşça ayrılarak MİKRO PÜRÜZSÜZLÜK sağladığı sofistike bir yüzey parlatma teknolojisidir.Öncelikle kabartma lekeler ve çıkıntılar ortadan kaldırılır.Sonuçta elde edilen yüzey son derece pürüzsüz ve çatlaksızdır.Yüzey geometrisi bakteriyel aktiviteyi etkiler: ultra pürüzsüz ve ultra temiz yüzey vücut tarafından reddedilme olasılığını azaltır.Elektro cilalı vücut takıları başka yollarla cilalanmış takılara oranla daha yüksek bütünlüğüne ve yüzey verimine sahiptir.

YENİ, EPİTELİZE OLMAYAN PIERCING’LERİN İLK TAKILMASI SIRASINDA IMPLANTANIUM, TITANYUM, NİYOBYUM, PTFE VEYA YÜKSEK SAFLIKTA ALTIN KULLANINIZ. NİKEL İÇEREN TÜM ÇELİKLER TÜM AB ÜLKELERİNDE PRİMER PIERCING UYGULAMALARINDA YASADIŞI İLAN EDİLMİŞTİR.

NİYOBYUM

Implantanium, cerrahi çelik ve diğer implantasyon alaşımlarının aksine, Niyobyum daha alt sınıflara bölünemeyen saf bir elementtir. Niyobyum her zaman Tantal’a yakın maden filizlerinde bulunur ve adını da bu yakın ilişkiden alır Tantal adını mitolojik Yunan Kralı Tantalus’tan alır ve kızının adı da Niobe’dir.Niyobyum reaktif bir elementtir.

Gemini Uzay programında geniş ölçüde kullanıldığı halde, Niyobyum vücut İmplantasyon materyali olarak geniş bir kullanıma sahiptir. Niyobun korozyona karşı mükemmel direnç özelliklerini sadece yüksek saflıkta (en az %99.9) gösterebilir.Wildcat vücut takılarında yüksek saflıkta niyobyum kullanmaktadır.

Materyali her türlü oksijen ortamında pasifize eden ve aynı zamanda geniş bir yüzey renk yelpazesine sahip olmasını sağlayan zengin bir oksit yüzeyi sergilenmektedir. Kimyasal açıdan etkisiz olduğu son derece kesin olarak kanıtlanmış olmakla birlikte, araştırma analistleri tarafından yapılan in vitro ve in vivo çalışmalar Niyobyumun uzun ve kısa vadeli biyolojik uyumluluğunun mükemmel olduğunu doğrulanmaktadır. Niyobyum izotopları günümüzde teşhise yönelik yardımlarda, radyoterapide ve kalp görüntüleme ve kan akışı denetiminde kullanılmaktadır.

Yüksek yoğunluğu ve daha ağır olması nedenlerinden ötürü niyobyum body piercing uygulamalarında titayumdan daha az popülerdir. Titanyuma nazaran avantajlarından birisi metalin siyah görünebilmesidir. Kömür anodize bir renk iken, Mat siyah ısı yoluyla elde edilir ve bu yüzden de kalıcı kabul edilir. Mat siyah harici bütün renkler elektrolitik anodizazyon sonucu elde edilir: şeffaf yüzey oksit tabakası girişim renklerinin oluşmasını sağlayarak ıslak cadde üzerine dökülmüş yağın oluşturduğuna benzer bir renk değişimi yanılmasına yol açar- renkler aslında yansımadan kaynaklanan ışık oyunlarıdır.(pigment eklenmemiştir).

ENDONEZYA KULAK TAKILARI

Wildcat dünya üzerindeki en geniş elle oyulmuş Bizon Boynuzundan yapılma takı koleksiyonuna sahiptir.Bu materyali elde etmek için hiçbir hayvanın yaşamına son verilmemektedir ve bu yan ürünlerin elde edilmesi sırasında herhangi bir acı çekme olayı yaşanmamaktadır.Tüm ürünler bu alanda uzmanlaşmış olan Endonezya Köylerinde oyulmaktadır.Bu ürünlerden elimizde geniş stoklar bulunmasına rağmen, seçtiğiniz tasarımın mevcut olmaması halinde bir sonraki teslimatı beklemeniz gerekecektir.Bu konuda göstereceğiniz anlayıştan ötürü teşekkür ederiz.Horn of Death The Wildcat Collection’ın tescilli ticari markasıdır.

PTFE BARBELL’LER [PTE]

PTFE harikulade etkisizlik ve mükemmel biyolojik uyumluluk özelliklerine sahip büyüleyici bir implantasyona uygun termoplastik polimerdir.PTFE moleküllerin diğer molekülleri itme eğilimi nedeniyle, materyal inanılmaz derecede ‘yapışmaz’ özellikler göstermektedir ( PTFE’nin sürtünme katsayısı buzun sürtünme katsayısından düşüktür).Kimyasal ortamların çoğundan etkilenmez ve herhangi bir materyalin ona bağlanması çok zordur.PTFE daha çok yüz estetiğinde uygulanan küçük hacimli implantasyonlardır, orta kulak cerrahisi ve geniş çaplı kan damarı değişimlerinde kullanılmaktadır.PTFE’nin kan yerine kullanılan yeni sıvılaştırılmış bir çeşidi cerrahiye yeni boyut kazandırmıştır.Süper hafif olması nedeniyle,PTFE vücut takıları son derece etkileyici iyileşme süresi dolayısıyla piercer’lar tarafından ve belirli metallere ve alaşımlara reaksiyon gösteren sevenler tarafından şiddetle tavsiye edilmektedir.PTFE aynı zamanda esnektir.

THE WILDCAT COLLECTION

Yeni nesil polimerler (‘akrilikler’) tıbbi durumlarda gittikçe daha fazla oranda kullanılmaktadır ve vücut takıları için uygunlukları geniş oranda kabul edilmiştir. Akrilik reçinelerin vücuda gömülebilecek bir materyal olarak kullanılma potansiyeli 1930’ların sonlarında 1940’ların başlarında yapılan çeşitli araştırmalarda, özellikle de 1941’de Zander tarafından kranial kusurların giderilmesinde değerlendirilmiştir.Diş protezlerinde kullanıldığında bazıakrilik alerji vakalarına rastlanmış olsa da polimer implantlar vücut içine yerleştiğinde belirgin derecede kimyasal stabilite göstermişlerdir.Ancak, metil metakrilat sistemik bir etki olmaksızın metabolizma (sitrat döngüsü ) yoluyla kandan çabuk şekilde uzaklaştırılır.Bilimsel verilerin yanında anekdotlat ve empirik kanıtlar insan bedeninin akrilikleri istisnai şekilde tolere ettiğini göstermektedir.Akrilik takılar sık sık temizlenmelidir.Aşırı sensitizasyon vakalarında takıyı çıkartın ve değiştirin.

Wildcat fluoro vücut takıları Polimetilmetakrilattan imal edilmektedir. Akrilik ve akrilik reçineler, akrilik asit ve metakrilik asit türevleri olan polimerler için kullanılan ortak adlardır.PMMA yirminci yüzyılın ikinci üçüncü on yıllarında geliştirilen ilk plastiklerden biriydi ve motorlu taşıtların ve uçakların ön camlarında kullanılmak üzere camın yerini tutmakta başarılı olmuştu. Savaş zamanı hava personelinin gözlerine saplanan küçük materyal parçalarının neden olduğu pasif reaksiyonun etraftaki dokuya az miktarda zarar verdiği kaydedilmiştir. PMMA sonrasında kontakt lenslerin yanı sıra rekonstrüktif cerrahi kozmetik cerrahi uygulamaları, spinal fiksasyon cihazları ve patolojik kırık tamirlerinde de tercih edilen materyal haline gelmiştir.Biyolojik açıdan etkisiz olarak kabul edilen PMMA daha çok çeşitli marka adları adında tanınmaktadır. (Lucite ,Pleksiğlas, Perspeks).Yüzeyi mikroskobik ölçekle gözenekli olabilir ve bu nedenle de düzenli olarak temizlenmesi tavsiye edilir.

Wildcat delikli fluoro koniler sertleştirilmiş bir işlemden geçirilmektedirler ve metal parçalardan sıyrılmak suretiyle çıkmazlar (bazı amele distribütörler tarafından sağlanan bazı ucuz Asyalı döküntülerin aksine).

Tüm Wildcat PMMA Avrupa Birliği dahilindeki kaynaklardan tedarik edilmektedir.